Từ khóa sản phẩm: zipper đáy đứng

  • Túi zipper bạc đáy đứng

    • Kích thước: Loại 1 mặt bạc, 1 mặt trong: 12x19cm (khoảng 103 cái/kg), 15x22cm (khoảng 78 cái/kg), 18x26cm (khoảng 50 cái/kg), 22x30cm (khoảng 34 cái/kg)

    • Màu in: in theo yêu cầu, in từ 1 đến 3 màu

    • Sử dụng: Đựng trà sữa, thực phẩm khô, đựng linh kiện,…