Từ khóa sản phẩm: Bao bì đựng lịch

 • Túi đựng lịch

  • Kích thước: Kích thước túi chạy theo yêu cầu, phù hợp với các loại lịch trên thị trường

  • Chất liệu: có 2 loại

   + HD: Cứng, dòn, thường sử dụng màu trong hơi đục

   + PE: bóng, dẻo, khó gãy khi gấp lại

  • Màu sắc: Túi đựng lịch thường sửa dụng màu trong (hơi đục) in đỏ hoặc túi đỏ in vàng, túi vàng in đỏ, túi trắng sữa in đỏ.

  • Khả năng in tối đa: 1 – 4 màu.

  • Thiết kế: đục lỗ xoài làm quai xách, hoặc ép quai nhựa…