Bao bì giúp khách hàng ‘yêu sản phẩm từ cái nhìn đầu tiên’